Giấy phép CySEC – Síp

Quy định CySEC hay giấy phép CySEC là gì?

CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) – Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch Síp là cơ quan quản lý thị trường tài chính được thành lập năm 2001 tại Nicosia, đảo Síp. Síp (Cyprus) là một quốc gia thành viên của khối Liên minh châu Âu và vì thế, chức năng quy định và hoạt động tài chính của CySEC sẽ tuân thủ theo Luật cân bằng tài chính MiFID của châu Âu.

CySEC là Cơ quan giám sát công độc lập, chịu trách nhiệm giám sát thị trường dịch vụ đầu tư, các giao dịch chứng khoán có thể chuyển nhượng được thực hiện tại Cộng hòa Síp và lĩnh vực quản lý tài sản, đầu tư tập thể. Tất nhiên, cơ quan này cũng giám sát hoạt động của tất cả các công ty môi giới và các nhà môi giới ngoại hối trong nước.

CySEC hầu như không có nhiều giới hạn về các sản phẩm và dịch vụ mà các sàn forex có thể cung cấp (khác với FCA và ASIC). Các sản phẩm và dịch vụ này có thể là đòn bẩy, bonus cho Forex, hay giao dịch tiền điện tử, giao dịch quyền chọn nhị phân.

Mục tiêu của CySEC

CySEC được thành lập với các mục tiêu và nghĩa vụ chính như sau:

  • Giám sát hiệu quả các sàn giao dịch chứng khoán địa phương và các công ty môi giới tài chính liên quan.
  • Cấp giấy phép hoạt động cho các sàn giao dịch chứng khoán, Forex và CFD. 
  • Kiểm tra theo định kỳ và thực hiện các thay đổi điều chỉnh hoặc các hoạt động thực thi thẩm quyền cần thiết nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch của thị trường tài chính.
  • Thu thập, mở rộng và xây dựng các khuôn khổ quản lý mới cho các sản phẩm hiện có hoặc các sản phẩm tài chính tiềm năng như tiền điện tử.
  • Hợp tác và trao đổi thông tin dữ liệu với các nhà chức trách công chúng, các cơ quan quản lý ngoại giao và các tổ chức khác.

Uy tín của giấy phép CySEC

Giấy phép của CySEC tuy không thể bằng ASIC hay FCA nhưng cũng là một giấy phép được đánh giá tương đối uy tín trong ngành.

Để được cấp giấy phép của CySEC nhà đầu tư cần đáp ứng một số yêu cầu như:

  • Tất cả các sàn giao dịch thuộc CySEC phải có tối thiểu 750.000 Euro vốn hoạt động. Quy tắc mới được thêm vào bởi chỉ thị MiFID.
  • Thành viên của tổ chức CySEC được yêu cầu báo cáo tài chính hằng năm nhưng phải qua dịch vụ kiểm toán quốc tế.
  • Những Broker Forex theo quy định của CySEC sẽ phải giữ vốn của các khách hàng trong các ngân hàng hàng đầu, cấp 1 của khu vực châu Âu và trong các tài khoản tách biệt.
  • CySEC yêu cầu công ty được cấp phép bảo vệ khách hàng của họ trong trường hợp nhà môi giới mất khả năng thanh toán. Các công ty cần đảm bảo tiền của nhà đầu tư được bảo mật theo Quỹ bồi thường nhà đầu tư. Số tiền bồi thường tối đa được trả cho thương nhân đủ điều kiện được bồi thường là 20.000 Euro.

Vì những lý do đó, các nhà đầu tư có thể yên tâm khi giao dịch tại các sàn giao dịch có giấy phép CySEC.

Danh sách các sàn Forex có giấy phép CySEC