Giấy phép ASIC – Úc

Quy định ASIC hay giấy phép ASIC là gì?

ASIC là cơ quan quản lý chính cho tất cả các công ty tài chính ở Úc, bao gồm cả các nhà môi giới Forex. Cơ quan này chịu trách nhiệm đăng ký và đảm bảo các hoạt động kỷ luật cho các nhà môi giới Forex trong các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, bảo hiểm và bảo vệ nhà đầu tư. Nhiệm vụ, qui định ASIC cũng giám sát các hoạt động của công ty để ngăn chặn các nhà mô giới gian lận.

ASIC cũng bị buộc tội với trách nhiệm đưa ra một bộ hướng dẫn thông báo về hành vi của những người chơi trong ngành khác nhau. Những hướng dẫn như vậy cũng có ích khi duy trì tính đồng nhất cho tất cả các nhà môi giới Forex của Úc.

Hiện tại, quy định mới của ASIC hạ mức đòn bảy xuống chỉ còn 1:30 nên hầu hết các Trader giao dịch tại các sàn Úc muốn có đòn bẩy cao hơn thì các sàn giao dịch sẽ hỗ trợ chuyển sang tài khoản thực thể nước khác ngoài Úc.

Uy tín của giấy phép ASIC

Để được cấp giấy phép của ASIC nhà đầu tư cần đáp ứng một số yêu cầu như:

  • Có một nền tảng Forex cạnh tranh cao và làm rõ điều đó trong ứng dụng cấp phép của bạn.
  • ASIC là cơ quan của Úc, để hoạt động hợp pháp tại đây trước hết broker phải có giấy phép Dịch vụ tài chính (AFSL – Australian Financial Securities Licence) với vốn điều lệ bắt buộc từ 1 triệu USD. Điều kiện này nhằm đảm bảo sàn có khả năng vận hành các hoạt động và đề phòng các trường hợp xấu xảy ra dẫn đến phá sản.
  • Forex Broker thuộc ASIC phải có chứng chỉ AFC (Australian Financial Securities Licence).
  • Sàn ngoại hối phải có văn phòng hợp pháp tại Úc.
  • Phải là thành viên của Cơ Quan Khiếu Nại Tài Chính Úc (AFCA), đây là cơ quan chuyên giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và nhà cung cấp dịch vụ. Nhà đầu tư sẽ luôn có nơi để bảo vệ quyền lợi cho mình.

Vì những lý do đó, các nhà đầu tư có thể yên tâm khi giao dịch tại các sàn giao dịch Úc.

Danh sách các sàn Forex của Úc